بلگا می نویسد:‌ رییس جمهور، حسن روحانی روز شنبه گفت که ایران هیچ چاره ای جز ادامه فعالیت های اقتصادی ندارد. علیرغم چالش هایی که بر اثر موج جدید کرونا در کشور ایجاد شده است.

جلسه شورای حقوق بشر: حکم اعدام ۳معترض قیام آبان باید فورا لغو شود


در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در۲۰تیر۹۹ کالوم بیرش، نماینده سازمان مرکز بین المللی علیه سانسور گفت: مقامهای رژیم ایران در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، به استفاده غیرقانونی از قهر مرگبار و دستگیریهای گسترده متوسل شدند و دست به کنترل بی سابقه اینترنت زدند.

 برایان هوک – رژیم ایران در تظاهرات آبان گذشته بیش از ۱۵۰۰نفر را کشت


برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در مصاحبه با مؤسسه هادسون گفت: در آبان ماه گذشته رژیم ایران بزرگترین سرکوب را در تظاهرات سراسری انجام داد و بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشت. اقتصاد این رژیم درحال سقوط است . اکنون قیمت ریال در مقابل دلار ۲۲۵۰۰ تومان است.

صفحه1 از5995