دادگستری کانادا رژیم آخوندی را به خاطر حمایت از تروریسم، به پرداخت ۷ میلیارد دلار غرامت به قربانیان حمله تروریستی یازده سپتامبر به برجهای نیویورک، محکوم کرد.

قاضی دادگاه آلبرتا در رأی خود علاوه بر حکومت آخوندی دوازده شخصیت حقیقی و حقوقی این رژیم از جمله سپاه پاسداران، شرکت ملی و بانک مرکزی ایران را به دلیل حمایت از تروریسم و عاملان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر محکوم شناخته است.
ادمونتون ژورنال کانادا گزارش داد: دادگاه آلبرتا رأی داد خانواده های قربانیان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر می توانند درخواست غرامت کرده و از دارایی های مسدود شده رژیم ایران در کانادا استفاده کنند.
قاضی دادگاه آلبرتا در رأی خود رژیم ایران را به پرداخت بیش از هفت میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است.
یکی از وکلای قربانیان پس از رأی دادگاه گفت: معنای حکم دادگاه این است که داراییهای رژیم ایران در این استان را می‌توان برای پرداخت غرامت به قربانیان مسدود کرد. پیش از این میلیون‌ها دلار از دارایی های رژیم ایران با اتکاء به رأی مشابه دادگاه استان "اونتاریو" مسدود شده بود. وی افزود: "کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند حق همکاری های تجاری با کشورهای دموکراتیک را ندارند."