برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: آمریکا ۵تن از اعضای ارشد شورای نگهبان را به خاطر خفه کردن صدای مردم ایران و سلب حق انتخابات آزاد تحریم کرد.

وی افزود:‌ واقعیت این است که به رغم انتخابات نمایشی روز جمعه، انتخاب افراد بطور محرمانه و قبل از اینکه هیچ رأیی به صندوق انداخته شود انجام شده و این چیزی است که طی ۴۱ سال گذشته در ایران انجام شده است. رژیم با تصمیمگیری از قبل مبنی بر اینکه چه کسی صلاحیت شرکت در انتخابات را دارد، مانع از این میشود که مردم ایران پارلمانی که آنها را نمایندگی کند انتخاب کنند.

برایان هوک گفت: امروز دولت رئیس جمهور ترامپ وارد اقدام عملی شده تا رژیم ایران را مورد حسابرسی قرار دهد. ایالات متحده ۵ تن از مقامات ارشد رژیم را تحت فرمان اجرایی شماره ۱۳۸۷۶ مورد تحریم قرار میدهد.
پنج نفری که در لیست تحریمها قرار گرفتند حق انتخابات آزاد و عادلانه پارلمانی را از مردم ایران سلب کرده اند.

این افراد شامل:
احمد جنتی، رییس شورای نگهبان
محمد یزدی، مقام ارشد این شورا و رییس سابق قضاییه خونخوار رژیم ایران
ما سه مقام دیگر را نیز مورد تحریم قرار دادیم که در هیأت مرکزی شورای نگهبان برای نظارت عالی بر انتخابات کار میکنند.
همه این ۵ نفر مسئول روندی هستند که صدای مردم ایران را خفه می کند.    

برایان هوک افزود: در حالیکه رژیم ایران سرکوب در داخل ایران را افزایش می دهد، همچنان پولهای مردم ایران را صرف درگیریهای خارج از کشور می کند. بجای قطع کردن سوبسید بنزین برای مردم، این رژیم باید سوبسید موشکی برای حوثی ها را قطع کند. انتقال جریان وار تسلیحات به حوثی ها نقض چند قطعنامه شورای امنیت ملل است. آمریکا همچنان در کنار شرکای خود در منطقه می ایستد تا با فعالیت های شرورانه رژیم ایران مقابله کند. ما با هم پیمانان خود در سراسر جهان کار می کنیم تا با انتقال سلاح توسط رژیم ایران و تکثیر موشکی مقابله کنیم. جامعه بین المللی باید فشار بیشتری روی رژیم ایران را افزایش دهد.