پنهان کاری مجرمانه رژیم در مورد ویروس کرونا باعث اضطراب عمومی و افزایش قربانیان میشود

فراخوان خانم مریم رجوی به سازمان بهداشت جهانی برای اعزام هیاتهای نظارت و درمان به ایران

رژیم آخوندی که با پنهان کاری ورود ویروس کرونا به ایران را شدیدا تکذیب میکرد، روز پنجشنبه برای اولین بار خبر درگذشت دو نفر را به خاطر ابتلا به کرونا در شهر قم اعلام کرد. رژیم از اعلام آمار واقعی قربانیان و مبتلایان خودداری میکند. این در حالیست که مردم قم آمار قربانیان را دستکم ۱۲ تن و مبتلایان را بیش از ۲۰۰ تن میدانند. پنهان کاری مجرمانه رژیم باعث اضطراب عمومی، گسترش بیماری و افزایش قربانیان میشود.

هدف از پنهان کاری جلوگیری از کسادی بیشتر نمایش انتخابات است. در قم گفته میشود که ادامه ترددات معمول با چین از جمله رفت و آمد بدون محدودیت آخوندها و طلاب استخدام شده توسط رژیم از عوامل مؤثر در گسترش بیماری بوده است. مردم قم امروز در صف های طولانی در مقابل داروخانه ها به دنبال خرید ماسک بودند.

پروازهای هواپیمایی ماهان ایر متعلق به سپاه پاسداران به چین همچنان ادامه دارد و سایت اقتصاد آنلاین سند آنرا در روز پنجشنبه منتشر کرد.

خانم مریم رجوی برای مقابله با پنهانکاری رژیم از سازمان بهداشت جهانی خواست فوراً هیأتهای نظارت و درمان خود را به ایران بفرستد و نگذارد شمار قربانیان ویروس کرونا سیر صعودی پیدا کند.

خانم رجوی همچنین تأکید کرد رژیم آخوندها باید امکانات درمانی را برای رسیدگی به بیماران و حفظ جان و سلامت آنان در اختیار همه پزشکان و پرستاران بگذارد تا در شهرهای مختلف کشور به کمک مردم بشتابند.
    

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند ۱۳۹۸ (۲۰ فوریه ۲۰۲۰)