تشدید جنگ گرگها در راس نظام، به رغم روضه خوانیهای نیاز به وحدت


درحالیکه روحانی روز ۸تیر به عنوان رئیس جمهور ولایت فقیه سرکردگان قضائیه را به اتحاد در شرایط سخت نظام دعوت کرده بود، روز ۹تیر ابراهیم رئیسی سرجلاد قضائیه خامنه ای، دولت روحانی را به خاطرشکست برجام وحساب کردن روی اروپا شلاق کش کرد.

جان باختن سه فعال محیط زیست•    امکانات خاموش کردن آتش سوزیهای اخیر بویژه در مناطق صعب العبور مانند پاوه در دست سپاه و ارتش و ارگانهای حکومتی است، اما رژیم از به کار گرفتن این امکانات خوداری میکند.

جنگ گرگها و جنگ جانشینی در راس نظام بحرانزده ولایت فقیه


در شرایطی که جنگ گرگها و جنگ جانشینی در راس نظام بحرانزده ولایت فقیه بالاگرفته، آخوند موسوی خوئینیها دادستان جنایتکار خمینی در زمان قتل عام ۶۷ در یک نامه سرگشاده به‌ خامنه‌ای او را مسئول وضعیت وخیم نظام و خشم در آستانه انفجار اجتماعی دانسته و نسبت به‌ آینده نظام ابراز وحشت کرده است.

صفحه8 از5995